Mateřská škola Zdounky

Středem zájmu naší MŠ bude vždy dítě, jeho zdraví, bezpečí a uspokojení jeho potřeb.

Zápis dětí

Zápis dětí

ZÁPIS dětí do Mateřské školy Zdounky se koná od 4.5. do 14.5. 2020

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně zdraví obyvatelstva bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Ředitelka MŠ proto žádá rodiče dětí, které mají být zapsány do mateřské školy pro školní rok 2020-2021, aby jí kontaktovali 4. a 5. května na telefonním čísle 775 556 169 a to vždy od 8 do 9 hodin.

Po domluvě jim bude zaslána žádost a další potřebné tiskopisy poštou. Na dalším postupu přijímacího řízení se budeme domlouvat telefonem. Prosím o dodržení stanoveného termínu i hodin pro telefonování.

Děti budou přijímány dle stanovených kritérií pro přijetí

k předškolnímu vzdělávání v MŠ.