Mateřská škola Zdounky

Středem zájmu naší MŠ bude vždy dítě, jeho zdraví, bezpečí a uspokojení jeho potřeb.

Zahajovací schůzka s rodiči

Zahajovací schůzka s rodiči

 

Mateřská škola Zdounky, okres Kroměříž

Vás srdečně zve na

ZAHAJOVACÍ SCHŮZKU S RODIČI

9. 9. 2020 v 15.30 hodin

PROGRAM

1. Seznámení s MŠ, organizační uspořádání
2. Školní vzdělávací program
3. Seznámení rodičů se školním řádem, organizačním řádem, režimem dne
4. Úplata za předškolní vzdělávání
5. Školní jídelna
6. Organizace školního roku 2020/2021
7. Aktivity školy nad rámec výchovně vzdělávací práce
8. Akce školy
9. Důležitá čísla a další údaje naší školy
10. Potřeby dětí na začátku školního roku
11. Evaluace školy
12. Různé, diskuse

Vstup do budovy školy je možný pouze s rouškou. Děkujeme za pochopení.