Mateřská škola Zdounky

Středem zájmu naší MŠ bude vždy dítě, jeho zdraví, bezpečí a uspokojení jeho potřeb.

Výňatek z mimořádného opatření ze dne 9. 9. 2020 s účinností od 10. 9. 2020

Výňatek z mimořádného opatření ze dne 9. 9. 2020 s účinností od 10. 9. 2020

 

Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve všech vnitřních prostorech staveb –  v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby, záchody apod.)

Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a osoby o ně pečující.

Celé znění Mimořádného opatření naleznete: ZDE