Mateřská škola Zdounky

Středem zájmu naší MŠ bude vždy dítě, jeho zdraví, bezpečí a uspokojení jeho potřeb.

Provoz MŠ od 25.5. obnoven

Provoz MŠ od 25.5. obnoven

VÁŽENÍ RODIČE,

OZNAMUJEME, ŽE OD 25.KVĚTNA 2020 ZAHAJUJEME ZNOVU PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY.

 V SOUČASNÉ SITUACI V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-19 SI VÁS DOVOLUJEME UPOZORNIT NA DODRŽOVÁNÍ PŘÍSNÝCH  OPATŘENÍ, KTERÝMI SE BUDE NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA OD 25.5. DO ODVOLÁNÍ ŘÍDIT:

PŘI PŘÍCHODU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE POVINNEN ODEVZDAT VYPLNĚNÉ A PODEPSANÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI U DÍTĚTE A JEHO DOPROVODU. TO ZNAMENÁ, ŽE NEJSOU ŽÁDNÉ PŘÍZNAKY VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ ZA POSLEDNÍCH 14 DNŮ/RÝMA, KAŠEL, ZVÝŠENÁ TEPLOTA, HOREČKA, ZTRÁTA CHUTI, ČICHU/

BEZ PODEPSÁNÍ TOHOTO PROHLÁŠENÍ, NEMŮŽE BÝT DÍTĚ VPUŠTĚNO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.

 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ SI MŮŽETE VYZVEDNOUT VE STŘEDU 20.5. V MŠ  OD 8 DO 9 HODIN.

MŮŽETE SI JE TAKÉ VYTISKNOUT Z WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY.    zde!!!

  1. DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE PŘIJÍMÁNO JEN DÍTĚ ZCELA ZDRAVÉ!!! TO ZNAMENÁ
  2.             BEZ JAKÉHOKOLI PŘÍZNAKU RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ- TZN. RÝMA, KAŠEL,  ZVÝŠENÁ TĚLESNÁ TEPLOTA, HOREČKA, A TO I SAMOSTATNĚ, NEJEN V KOMBINACI. NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST NESMÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  VSTOUPIT/ TÍM JE MYŠLENO NEJEN DÍTĚ, ALE I OSOBA, KTERÁ DÍTĚ  PŘIVÁDÍ I ODVÁDÍ/.
  3. DO BUDOVY BUDOU RODIČE VSTUPOVAT INDIVIDUÁLNĚ, OSTATNÍ ČEKAJÍ PŘED BUDOVOU. BUDETE SE ŘÍDIT POKYNY ZAMĚSTNANCE ŠKOLY U VCHODU.
  4. DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBA SE V PROSTORÁCH ŠKOLY POHYBUJE VŽDY V ROUŠCE A TO PO NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU. DÍTĚ DOPROVÁZÍ VŽDY JEN JEDNA OSOBA.
  5. PŘI RANNÍM PŘÍCHODU, PO PŘEVLEČENÍ V ŠATNĚ, SI DÍTĚ PŘED VSTUPEM DO TŘÍDY ŘÁDNĚ UMYJE RUCE A UTŘE DO PAPÍROVÉHO UBROUSKU, TEN DÁ DO KOŠE.           
  6. DO ODVOLÁNÍ JE STANOVEN ZÁKAZ NOŠENÍ HRAČEK A JINÝCH PŘEDMĚTŮ Z DOMOVA.           
  7. V PŘÍPADĚ, ŽE SE BĚHEM DNE U DÍTĚTE PROJEVÍ ZNÁMKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, BUDE NEPRODLENĚ TELEFONICKY KONTAKTOVÁN RODIČ, KTERÝ JE  POVINNEN OKAMŽITĚ SI DO MŠ PRO DÍTĚ PŘIJÍT.
  8. U DĚTÍ, KTERÉ TRPÍ ALERGIÍ, JE TŘEBA DONÉST PÍSEMNÉ POTVRZENÍ OD LÉKAŘE, ŽE JE DÍTĚ LÉČENO ALERGOLOGEM A V OBDOBÍ, KTERÉ LÉKAŘ SPECIFIKUJE VE  ZPRÁVĚ JE PROJEV RÝMY ČI KAŠLE ALERGICKÉHO PŮVODU. BEZ TÉTO ZPRÁVY NENÍ  MOŽNÉ, ABY DÍTĚ SETRVALO V KOLEKTIVU!!!
  9. PODMÍNKOU POBYTU DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE JE JEHO SAMOSTATNOST V SEBEOBSLUŽNÝCH ČINNOSTECH – SÁM SE VYSMRKÁ DO PAPÍROVÉHO KAPESNÍKU,  SÁM POUŽÍVÁ TOALETU A UTÍRÁ SE.
  10. PRO POBYT VENKU SE VYUŽÍVÁ AREÁL ŠKOLNÍ ZAHRADY, ZA KAŽDÉHO POČASÍ.  PROTO ŽÁDÁME, DEJTE DĚTEM VHODNÉ OBLEČENÍ VČETNĚ POKRÝVKY HLAVY A  VHODNÉ OBUVI.

ŽÁDÁME VÁS, ABYSTE TATO PRAVIDLA RESPEKTOVALI. JEJICH RESPEKTOVÁNÍM A DODRŽOVÁNÍM CHRÁNÍTE NEJEN SVÉ DĚTI, ALE TAKÉ SEBE A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ NÁS PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY A PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCE MATEŘSKÉ ŠKOLY.