Mateřská škola Zdounky

Středem zájmu naší MŠ bude vždy dítě, jeho zdraví, bezpečí a uspokojení jeho potřeb.

Přání k prázdninám

Přání k prázdninám

VÁŽENÍ RODIČE,

DĚKUJEME VÁM ZA CELOROČNÍ SPOLUPRÁCI,

PŘEJEME VÁM I VAŠIM DĚTEM HODNĚ ZDRAVÍ,

KRÁSNÉ POHODOVÉ PRÁZDNINY PLNÉ SLUNÍČKA,

NEOPAKOVATELNÝCH ZÁŽITKŮ A ÚSPĚŠNÉ

VYKROČENÍ DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU.

ZAMĚSTNANCI MŠ ZDOUNKY