Mateřská škola Zdounky

Středem zájmu naší MŠ bude vždy dítě, jeho zdraví, bezpečí a uspokojení jeho potřeb.

Otevření plánováno na 25. května

Otevření plánováno na 25. května

Vážení rodiče,

protože se množí dotazy ohledně otevření provozu naší mateřské školy, chci vás touto cestou informovat, že zahájení provozu je plánováno na 25.května 2020.

Bude se jednat o provoz za dodržování daných hygienických opatření, dle metodických pokynů MŠMT.

Před příchodem dítěte do školy jste povinni podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

U všech dětí bude měřena teplota a přijímány budou jen zdravé děti. Závazně nahlaste své dítě k docházce na telefonním čísle : 775 556 169 vždy od 8 do 9 hod.

Délka a podmínky provozu budou ještě upřesněny podle počtu dětí. Sledujte prosím webové stránky školy.

Pokud dítě do MŠ nenastoupí je třeba si vyzvednout jeho osobní věci.

S pozdravem a přáním pevného zdraví všem M. Zbořilová

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE K ÚPLATĚ ZA ŠKOLNÉ!!!

Úplata za školné, kterou jste uhradili za duben a květen Vám bude vrácena na účet. Tomu, kdo měl platbu pozastavenou, nebudeme vracet nic.

Děkujeme za pochopení