Mateřská škola Zdounky

Středem zájmu naší MŠ bude vždy dítě, jeho zdraví, bezpečí a uspokojení jeho potřeb.

Organizace dne

Organizace dne

6.30 – 8.15 scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí
8.15 – 10.00 ranní hry dětí, hygiena a dle potřeby dětí svačinka
didakticky cílené činnosti / záměrné i spontánní učení/
ve skupinkách i individuálně
jazykové chvilky, smyslové hry
relaxační cvičení, pohybové hry
10.00 – 11.30 pobyt venku
11.30 – 12.15 hygiena, oběd
12.15 – 14.00 hygiena před odpočinkem a odpočinek
náhradní nespací aktivity / cvičení předškolních
dětí / logopedická péče
14.00 – 14.30 hygiena, svačinka
14.30 – 16.00 odpolední zájmové činnosti / hry dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených činností /