Mateřská škola Zdounky

Středem zájmu naší MŠ bude vždy dítě, jeho zdraví, bezpečí a uspokojení jeho potřeb.

O nás

O nás

Seznámení s Mateřskou školou Zdounky

Naše škola se nachází v pěkném a klidném prostředí rozsáhlé zahrady. Budova i zahrada jsou majetkem obce Zdounky, která je zřizovatelem. Do MŠ přijíždějí děti z dalších sedmi vesnic. Původně naše mateřská škola byla čtyřtřídní. Od roku 1993 v důsledku úbytku dětí byly otevřeny jen tři třídy. Od září 2002 se počet dětí opět snížil a zůstaly jen dvě smíšené třídy. Změna opět nastala v září 2008, kdy vzrostl počet dětí a u nás v MŠ byla otevřena třetí třída „Zajíčci“.

Pro letošní školní rok 2019/2020  budou předškoláci ve všech třech třídách. Ve třídě „Sluníčka“ bude 12 předškolních dětí, další děti ve třídě budou mladší. Celkový počet ve Sluníčkách bude 26 dětí. Ve třídě „Berušky“ bude zařazeno 9 předškolních dětí, další děti ve třídě budou také mladší. Celkový počet v „Beruškách“ bude 27 dětí. Ve třídě „Zajíčci“ bude zařazeno 5 předškolních dětí, další děti ve třídě budou mladší. Celkový počet v „Zajíčcích“ bude 24 dětí. Děti jsou do tříd rozděleny, tak aby jejich přechod do kolektivu byl snadnější. Většinou se snažíme vyhovět přání rodičů a děti, které se znají jsou zařazeny do stejné třídy.

Součástí naší MŠ je stravovací zařízení, které zabezpečuje stravu jen pro děti a zaměstnance školy.    

 

Informace o zpracování osobních údajů v MŠ Zdounky – GDPR

 

Schválený střednědobý výhledu rozpočtu v Kč na obodobí 2020 – 2020

Schváleny rozpočet na provoz příspěvkové organizace na rok 2020