Mateřská škola Zdounky

Středem zájmu naší MŠ bude vždy dítě, jeho zdraví, bezpečí a uspokojení jeho potřeb.

Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci

Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci

Epidemiologická situace ke dni 26. 2. 2020
Vzhledem k vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem a aktualizaci souvisejících odborných dokumentů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí upozorňujeme, že mezi oblasti s předpokládaným komunitním přenosem COVID-2019 jsou aktuálně řazeny:

 • Čínská lidová republika
 • Jižní Korea
 • Hong Kong
 • Irán
 • Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia – Romagna a Piemont)
 •  Japonsko
 • Singapur
  Jak se chovat po návratu mezi oblasti s předpokládaným komunitním
  přenosem COVID-2019
  V případě, že nemáte žádné příznaky:
 • omezte v maximální možné míře kontakt s veřejností
 • pečlivě sledujte svůj zdravotní stav po dobu 14 dnů. Zaměřte se na tyto příznaky
  respiračního onemocnění:
  o horečka vyšší než 38 °C
  o kašel
  o potíže při dýchaní
  o bolesti svalů
  o únava
 • informujte epidemiologa Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
  o pobytu v těchto oblastech. Epidemiolog provede hodnocení rizika, proto bude
  potřebovat znát přesné místo a termíny Vašeho pobytu a popis aktuálního zdravotního
  stavu
  V případě, že pozorujete u sebe příznaky respiračního onemocnění (horečka,
  vyšší než 38 °C, kašel, potíže při dýchaní, bolesti svalů, únava):
 •  rozhodně zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a čekejte na další
  pokyny
 • telefonicky kontaktujte svého lékaře nebo pracoviště protiepidemického odboru
  Kontaktní telefonní čísla:
  Protiepidemický odbor Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně:
  pevné linky 577 006 741, 577 006 742, 577 006 743, 577 006 744, 577 006 745
  MUDr. Jana Hošková tel.: + 420 602 156 923
  MUDr. Vlasta Fojtíková tel.: + 420 725 105 497
  e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz

Další informace k nahlédnutí zde