Mateřská škola Zdounky

Středem zájmu naší MŠ bude vždy dítě, jeho zdraví, bezpečí a uspokojení jeho potřeb.

Informace k zápisu dětí

Informace k zápisu dětí

INFORMACE K ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vzhledem k vydanému opatření MŠMT ze dne 18. 3. 2020 se zápis dětí k povinné školní docházce bude konat bez přítomnosti dětí ve škole.

Kritéria pro přijetí dětí do Základní školy Zdounky, okres Kroměříž, příspěvkové organizace:

1. Dítě je ze spádového obvodu školy.

2. Dítě je ze spádového obvodu školy po odkladu povinné školní docházky.

3. Dítě má v naší škole staršího sourozence.

4. Dítě je z jiného spádového obvodu, ale navštěvovalo MŠ v naší obci.

5. Dítě je z jiného spádového obvodu školy.

V případě tzv. převisu dětí, při shodnosti kritérií bude rozhodovat los.

 

Žádosti o přijetí dítěte k PŠD pro školní rok 2020/2021 bude možné podávat škole:

1. osobně a to ve dnech: 15. 4. 2020 od 13 do 16 hod. a 16. 4. 2020 od 9 do 12 hod. v budově 2. st. (u kostela)

2. poštou v termínu od 1. 4. do 30. 4. 2020 (směrodatné je datum doručení do školy)

3. elektronicky – datovou schránkou, nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem v termínu od 1. 4. do 30. 4. 2020 (směrodatné je datum doručení do školy)

K žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce prosíme přiložit prostou kopii rodného listu dítěte.

Rodiče, kteří neobdrželi na začátku března formulář žádosti o přijetí k PŠD v MŠ ve Zdounkách, mohou požádat o zaslání formuláře elektronicky (žádost zaslat na e-mail: skola@zszdounky.cz), nebo si jej vyzvednout ve škole osobně vždy v pondělí a ve středu od 9 do 12 hod.

Stejným způsobem jako o žádost o přijetí k PŠD je možné požádat o žádost o odklad povinné školní docházky a stejně tak ji podat škole.

K žádosti o odklad povinné školní docházky dítěte prosíme přiložit prostou kopii rodného listu dítěte, dále je nutné doložit originál Doporučení školského poradenského zařízení k odkladu povinné školní docházky a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte telefonicky na číslo 731 461 415, nebo e-mailem na adresu: skola@zszdounky.cz.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Lenka Beranová, ředitelka školy