Mateřská škola Zdounky

Středem zájmu naší MŠ bude vždy dítě, jeho zdraví, bezpečí a uspokojení jeho potřeb.

2019/2020

2019/2020

úterý 10. září – Začínáme nový školní rok

 

úterý 17.9. – Divadlo Hvězdička z Hodonína v MŠ

 

pondělí 30. září – Návštěva zahrádkářské výstvy – KD

 

středa 2. října – Bezpečně na silnici 

 

úterý 15. října – Chráníme své zdraví – 1. pomoc

 

středa 16. října – Pověsti staré Prahy – E. Hrušková a syn KD

 

čtvrtek 17. října – Divadélko Rolničky v MŠ

 

pondělí 11. listopadu – Hudební pořad  PACI – PAC  KD

 

čtvrtek 21.listopadu. – Hudební hrátky s p. Vojkůvkou MŠ

 

úterý 26. listopadu – Vánoční tvořivá dílna MŠ

 

pátek 29. listopadu – Rozsvěcování vánočního stromu

 

středa 4. prosince – Vánoční pohádka KD

 

středa 4. prosince – Mikulášská nadílka KD

 

pondělí 16.12. Vánoční nadílka – Sluníčka

 

pondělí 16.12. Vánoční nadílka – Berušky

 

pondělí 16.12. – Vánoční nadílka – Zajíčci

 

pondělí 6.1. – Projekt Zdravý úsměv MŠ

 

úterý 14. ledna – Návštěva kostela 

 

čtvrtek 16.1. – Správná životospráva – Berušky

 

čtvrtek 6. února – Hrátky s hudebními nástroji MŠ

 

čtvrtek 20. února – Masopust v MŠ – návštěva žáků ZŠ

 

pátek 27. února – Pohádkové operky ZUŠ

 

čtvrtek 12. března – Předjarní vycházka

 

pátek 29.května – Znovu ve školce

 

pondělí 1. června –  Hledání pokladu

 

středa 25.června – Ahoj, školko!

 

středa 25. června – Vyřazení předškoláků z MŠ