Mateřská škola Zdounky

Středem zájmu naší MŠ bude vždy dítě, jeho zdraví, bezpečí a uspokojení jeho potřeb.

2017/2018

2017/2018

pátek 29. září – Září v MŠ

 

pondělí 2. října – Zahrádkářská výstava

 

pátek 6. října – Divadlo Krtek a Třeštipírko

 

středa 15. listopadu – Projekt Zdravý úsměv

 

čtvrtek 16.11. – Sférické kino KD –

Život v moři

 

středa 22.11. – Divadlo KD – Velká sýrová

loupež        

 

úterý 28.11. – Vánoční tvořivá dílna MŠ

 

středa 29.11. – Divadlo MŠ –  Peciválek a čert

 

čtvrtek 7.12. – Mikulášská besídka KD

 

pátek 8.12. -Posílání přání Ježíškovi

 

středa 13.12. – Divadlo Kouzelné vánoce KD

 

pondělí 18.12. – Vánoční nadílka v MŠ

 

úterý 19.12. – Divadlo Krtek a vánoce MŠ

 

pondělí 15.1. – Krejčovská pohádka KD

 

středa 28.2. – Zimní radovánky v MŠ

 

středa 21.3. – Divadlo Šikulky MŠ

 

pondělí 26.3. – Velikonoční tvořivá dílna MŠ

 

středa 28.3. – Hudební pořad s p. Vojkůvkou 

 

středa 4.4. – Polepšená vrána – divadlo Hodonín MŠ

 

sobota 21.4. – Otvírání studánek Divoky

 

středa 16.5. – Den matek  – besídka

 

středa 23.5. – Výlet do Podzámecké zahrady    Sluníčka

 

středa 23.5. – Výlet do Podzámecké zahrady  Berušky

 

středa 23.5. – Výlet do Podzámecké zahrady  Zajíčci

 

středa 30.5. – Karneval

 

čtvrtek 31.5. – Slavíme Den dětí

úterý 14.6. – Návštěva hasičů v MŠ

 

pondělí 18.6. – Návštěva 1. třídy ZŠ

 

středa 20.6. – Beseda o myslivosti

 

čtvrtek 28.6. – Vyřazení předškoláků z MŠ